Tổng đài Viettel Hồ Chí Minh

Tổng đài là gì ?

Tổng đài là nơi tiếp nhân thông tin, phản ánh cung cấp các thông tin dịch vụ cho khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc khi khách hàng cần giải đáp . Dưới đây là một số tổng đài của Viettel

1- Tổng đài viettel : 0835117777 tổng đài hỗ trợ khác hàng đăng ký dịch vụ internet cáp quang , truyền hình số , smarmoto – định vị của Viettel

2- Tổng đài viettel : 18008119 là nơi tiếp nhận phản ánh , báo hỏng dịch vụ internet viettel , truyền hình , thay đổi mật khẩu wifi ….

3- Tổng đài viettel : 18008198 là nơi tiếp nhận thông tin , phản ảnh về dịch vụ di động

4- Tổng đài viettel : 18008000 tiếp nhận hỗ trợ về mạng giải pháp doanh nghiệp như : CA chữ ký số , SMS Brandname, định vị xe máy , office- wan, …..

Hướng dẫn sử dụng