CÁC GÓI DATA SIÊU TỐC

 • ST70

 • 30GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • ST120K

 • 60GB tốc độ cao
 • 120.000 đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • ST90

 • 30GB tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • UMAX300

 • Không Giới Hạn tốc độ cao
 • 30 ngày


Chi tiết

 • V50C

 • 2GB tốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • ST150K

 • 90GB tốc độ cao
 • 150.000 đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • V90C

 • 15GB tốc độ cao
 • 20Phút Ngoại Mạng
 • 30 ngày


Chi tiết

 • V70C

 • 9GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • V120C

 • 30GB tốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • V200C

 • 60GB tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày


Chi tiết

 • eST30

 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000đ
 • 7 Ngày


Chi tiết

 • V120K

 • 60GB tốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày


Chi tiết